Generalforsamling 2021 den 17. maj

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2021 for Vrånet

Tidspunkt:   Mandag den 17. maj 2021 kl. 19:30

Sted:   Idrætscenter Vendsyssel

Dagsorden: 
1.  Valg af dirigent
2.  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3.  Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
4.  Indkomne forslag
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelses suppleant
6.  Valg af revisorer og revisor suppleant
7.  Eventuelt

Tilmelding: 
Grundet Covid-19 har bestyrelsen som bekendt været nødsaget til at udskyde afviklingen af årets ordinære generalforsamling, men nu ser det ud til, at vi endelig kan gennemføre den. For at sikre at vi kan gøre det på ansvarlig måde under hensyntagen til gældende forsamlingsforbud samt forplejning, kræver det forhåndstilmelding fra de medlemmer, der ønsker at deltage og medvirke ved  generalforsamlingen.

Tilmelding skal ske skriftligt via e-mail til:
 
gen21@vraanet.dk

senest den 10. maj 2021

Af tilmeldingen skal følgende informationer tydeligt fremgå:
·  Fulde navn
·  Adresse
·  Kun en person fra husstanden kan deltage grundet covid19

Bemærk:
  En generalforsamling er en demokratisk proces, hvor alle betalende medlemmer, skal have mulighed for at deltage. Bestyrelsen forbeholder sig derfor retten til at ændre på afviklingen af, eller udskyde generalforsamlingen, hvis antallet af rettidige tilmeldinger konflikter med det eksisterende forsamlingsforbud. I så fald vil dette blive offentliggjort umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Vel mødt!

Bestyrelsen for Vrånet


 

Kontakt bestyrelsen

Foreningens kontortid:
Mandag og torsdag kl. 17.00 - 18.30. Telefon: 21 64 49 99.

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Persondatapolitik

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00