Generalforsamling

I Vrånet

Tirsdag den 5. marts kl. 19.30 i Idrætscenter Vendsyssel

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

4.      Indkomne forslag.

5.      Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

6.      Valg af revisorer og revisor suppleant.

7.      Eventuelt.

Forslag til behandling under pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Persondatapolitik

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00