Historie


Her kan du læse om foreningens historie.


På bestyrelsesmødet i Vrå Grundejerforening d. 20. okt. 1971 blev det første gang drøftet oprettelse af en antenneforening.

I bestyrelsen var Niels Mortensen, Chr. Thorup, Harry Ritter, Peter Engelund og Regnar Hansen. D. 16. maj 1972 vedtog man, at indhente nogle tilbud på oprettelse af fællesantenne og senere indkalde til et møde. På bestyrelsesmødet d. 6. feb.1973 blev det vedtaget at indkalde til borgermøde d. 28.feb.1973 om evt. oprettelse af en fællesantenne. På mødet kom ca. 50. Børge Andersen fra Arcodan gav en fyldestgørende orientering om opbygning af fællesantenne m.m. Prisen for tilslutning vil blive ca. Kr. 1300,00 til 1500,00 ved 70 % tilslutning. D. 9. marts 1973 vedtog at arbejde videre med sagen og sende et tryksag ud i byen, som man skulle sende tilbage med ”ja, nej el. måske” interesseret. D. 30. april 1973 blev svarkuponerne optalt til 68 ”ja” og 18 ”nej” fra ca. 900 adspurgte. Sagen blev stillet i bero ind til videre. Efter opfordring fra Borgerforeningen blev der holdt et nyt møde om oprettelse af fællesantenne i 1976. Det blev aftalt, at Grundejerforeningen skulle arbejde videre med sagen og fællesantenne skulle være et supplement til grundejerforeningen. Et ivrigt arbejdsudvalg blev valgt på møde d. 29. juni 1976 til at tegne medlemmer. D. 3. aug. 1976 blev der gjort status, og interessen var størst i de nord og sydøstlige områder med tilkendegivelser helt op til 80 %. Bådsgård i Hjørring tilbød at indhente flere tilbud på antenneanlæg. D. 8. nov. 1976 gav Fuba det laveste tilbud på ca. Kr. 3000,00 for en tilslutning til de ca. 127 tilkendegivelser om medlemskab. D. 23. nov. 1976 blev det endeligt bestemt, at arbejdet kunne på begyndes snarest muligt.

Antennemasten skulle placeres ved Ndr. Ringvej på Arne Jørgensens grund. Gravearbejdet begynder efter påske i 1977. De første bliver senere på året tilsluttet. Økonomien blev stram de første år og tilslutningsafgiften blev forhøjet til Kr. 3500,00 i 1980. Efterfølgende blev antennelægget gradvis udbygget til ca. 2/3 af byen. Økonomien var i flere år (meget)dårlig.

I 1987 blev det drøftet parabolantenne, som senere blev etableret efter afstemning med 83 ja og 36 nej stemmer ved en vejledende afstemning og efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling d. 7.10.1987 blev der foretaget en ny afstemning med 50 ja og 13 nej og 1 blank. Alle skulle betale et ekstra gebyr på Kr. 375,00. Satellitkanalerne SKY og SUPER channel kom på Vrå’s Tv-skærme. Medlemstallet er nu oppe på 259. På generalforsamlingen d. 20-4-1988 blev tilslutningsafgiften forhøjet fra Kr. 3500,00 til Kr. 4500,00.

Der blev også sidst i firserne forsøgt udvidelse af antenneanlægget i flere gader bl.a. Vrejlevvej, Møllevej, dog uden held, p.g.a. for ringe interesse. Flere kanaler kommer på nettet først i 90’erne og antallet af medlemmer er d.12-3-92 på 440 ud ad ca. 600 mulige. Økonomien er igen god og dermed nemmere disponere i udvidelser. I 1996 bliver der lavet en ny strategi om, at de sidste ca. 1/3 af byen skulle kabellægges hurtigst muligt.

Først Vrejlevvej i 1996, Møllevej i 1997 og medlemstallet er nu på 621. I 1998 blev Borgergade etableret og senere en del af Vestergade i forbindelse med ny udstykning på Dyrlægegården. I 1999 resten af Vestergade, Højskolevej og endelig som den sidste del af byen Vester Allé i 2000. Senere udvidet igen til ny udstykning på Højsskolebakken og sidst udvides nettet til også at give mulighed for tilslutning i Nr. Vrå.

I starten af 2000 blev internet også mulig over antennenettet og i 2008 blev YouSee leverandør af alle signaler direkte på en fiber fra Kbh. så vi kunne levere alle de digitale muligheder også. I dag (2012) har vi ca. 1000 medlemmer eller ca. 90 % af de mulige og der kommer stadig nye til.

Kontakt til kontoret og bestyrelsen

Foreningens kontortid:
Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00. Telefon: 76 95 84 26.
Mailadresse til kontoret: vraanet@danskkabeltv.dk

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Persondatapolitik

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00